ภาพถ่ายกับความทรงจำที่ดี


 

จากซ้าย  เด็กชายไพบูลย์  สืบสาย  น้องชายคนสุดท้อง  เด็กชายไพศาล  สืบสาย  พี่ชายคนโต  และเด็กชายไพรัช  สืบสาย  น้องชายคนรอง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) กับรถเด็กเล่นที่คุณพ่อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น

 

เด็กชายไพบูลย์  สืบสาย กับรถเด็กเล่นที่คุณพ่อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น

 

สามคนพี่น้องในบริเวณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกับรถเด็กเล่นที่คุณพ่อเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพถ่ายสมัยวัยเด็ก


 

ภาพถ่ายสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค ปี พ.ศ. 2512  อายุ 15 ปี

ภาพถ่ายสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


 

ภาพถ่ายสมัยเรียนที่วิทยาลัยครูยะลา ชั้น ป.กศ.2 ปี พ.ศ. 2518  อายุ 21 ปี

ภาพถ่ายสมัยเรียนครู


 

เริ่มรับราชการครูตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กิ่งอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2522  อายุ 25 ปี

 

ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส อายุ 30 ปี เมื่อเดือนสิงหาคม  2527 จนถึงวันที่  30  กันยายน  2554  อายุ 57 ปี

 


ภาพถ่ายสมัยรับราชการครู


 

ภาพถ่ายสมัยเรียนจบปริญญาตรี สาขาศึกษาศาตร์ วิชาเอกการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2532  อายุ 35 ปี

ภาพถ่ายสมัยเรียนจบ มสธ.


 

ภาพถ่ายสมัยไปทัศนาจรภาคกลาง อีสานและเหนือ  ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม  2533  อายุ 36 ปี  ถ่ายกับครูเสงี่ยม  อนุกูลพันธ์ ครูศิริเพ็ญ  ไม้แก้ว  ครูวลัยพร  ลือเลิศธรรม  ครูใจแก้ว  พรหมรักษ์

ภาพถ่ายสมัยไปทัศนาจร


 

เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต  แด่…คุณครูด้วยดวงใจ ณ ห้องประชุมศูนย์ร่วมใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2554  อายุ 57 ปี  ถ่ายกับครูอ้อมใจ  แก้วนิตย์ และครูอรุณี  แซ่ตัน

 

 

 

 

ภาพถ่ายสมัยเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด


 

 

ถ่ายกับแมวสามสีตัวโปรดของที่บ้าน

 

ต้นว่านนางพญาหงส์ทอง  ปลูกอยู่บริเวณหน้าบ้าน

 

ต้นคทาทอง  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นไผ่ฟิลิปปินส์ด่าง  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นพรมญี่ปุ่น  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นว่านนกคุ่ม  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นว่านมหาหงส์ลายหรือนกยูง  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นว่านรางทองและว่านเศรษฐีเรือนนอก  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

ต้นเศรษฐีก้านทอง  ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน

 

 

ภาพถ่ายสมัยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่


 

คุณพ่อมานิต  สืบสาย ถึงแก่กรรมที่บ้านเลขที่  32  ถนนชื่นมรรคา  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2554  อายุ 93 ปี

 
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่สมาคมฮกเกี้ยนสุไหงโก-ลก  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 

 

ฌาปนกิจที่วัดโก-ลกเทพวิมล  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2555

 

ภาพภ่ายสมัยที่คุณพ่อถึงแก่กรรม